user_mobilelogo

Volgende vormingen staan op het programma :

 

Doelgroep : alle hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, ....

29/11/2018 : vormingsavond : "Palliatieve zorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid : specifieke aandachtspunten" door Ilse Decorte, equipe-arts bij de palliatieve thuiszorgequipe Ispahan en als huisarts verbonden aan het OPZ

Plaats : Thomas More Hogeschool, Campus Blairon, Turnhout

Duur : 20.00 - 22.00 u

Inschrijven kan vanaf half oktober 

 

Doelgroep : referentieverpleegkundigen palliatieve zorg uit de thuiszorg

25/09/2018 terugkomdag voor referentiepersonen palliatieve zorg uit de thuiszorg

 

Doelgroep : referentieverpleegkundigen palliatieve zorg uit de WZC

 gaat door op 06/12/2018 : programma volgt later

 

Doelgroep : kinesitherapeuten en ergotherapeuten

06/11/2018 terugkomnamiddag voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten

 

 Doelgroep : ziekenhuismedewerkers

22/11/2018 themadag voor referentiepersonen palliatieve zorg uit de ziekenhuizen