user_mobilelogo

Mede door de in ons land tot stand gekomen wetgeving zijn de netwerken stilaan uitgegroeid tot expertisecentra inzake levenseindezorg in haar algemeenheid. Het gaat dan niet enkel om de concrete zorg in de laatste levensfase, maar ook om het tijdig nadenken over de zorg die we ‘voor later’ wensen, voor het moment waarop we zelf niet meer in staat zouden zijn om zelf beslissingen te nemen in deze zorg.

Medisch begeleid sterven: waar gaat het over?

Wat is vroegtijdige zorgplanning?