user_mobilelogo

De aanvraag (het document vind je hier)

De premie is er voor iedere palliatieve patiënt die de wens heeft om thuis te sterven, ongeacht zijn inkomen. De tegemoetkoming [momenteel 673.11 €), (dd. 2019)] dient om de thuiszorg financieel draaglijk te maken.
Het aanvraagformulier wordt door de huisarts ingevuld en door hem gestuurd naar de medisch adviseur van de mutualiteit. De poststempel dient als bewijs van datum! Eén maand nà die datum kan de premie nog een tweede keer worden aangevraagd.

De voordelen

Voordeel voor de patiënt

 1. financiële ondersteuning schept meer kans om thuis te kunnen sterven
 2. hogere tussenkomst in de kosten van zorg
  • huisbezoeken van huisarts volledig terugbetaald
  • prestaties kinesitherapeut volledig terugbetaald
  • verhoogde tegemoetkoming voor thuisverpleegkundige

Voordeel voor de huisarts

 1. heeft geen invloed op de zorg op zich of de frequentie van de huisbezoeken
 2. geen afzonderlijke nomenclatuur nodig
 3. geen beperking van zorg in de tijd: ook als de patiënt na de drie maanden waarin de premie is aangevraagd niet overleden is, blijven de andere voordelen tot het overlijden van de patiënt behouden.

Vaak gestelde vragen

Wat met het verplicht ‘wekelijks overleg’?

Dit wordt ruim geïnterpreteerd: telefonisch overleg of boodschappen via communicatieschrift gelden ook als overleg.

Wat met de moeilijkheid van prognose van levensverwachting ?

Op de achterzijde van het aanvraagformulier staat als voorwaarde dat verwacht wordt dat de patiënt een levensverwachting van minimaal 24 u tot maximaal drie maanden heeft. Deze bepaling kan artsen weerhouden de aanvraag in te dienen: deze termijn is slechts richtinggevend en niet bindend. In de nieuwe wet omtrent palliatieve zorg (augustus 2016) vinden we hieromtrent een belangrijke passage : "De inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter progressief in functie van de zorgnoden en -wensen, onafhankelijk van de levensverwachting
De periode van drie maand is dus ook niet beperkend naar zorg. Ook na die drie maand blijft de patiënt het ‘palliatief statuut’ behouden. Er is alleen geen premie meer beschikbaar wanneer er twee maal een uitbetaling is gebeurd.

Wat met de patiënt in een Woonzorgcentrum (WZC)?

Ook in het WZC kan sinds 2009 een palliatief statuut worden aangevraagd voor de bewoner. Hierdoor heeft de individuele bewoner echter geen recht op extra financiële ondersteuning in de vorm van een premie. Wel valt voor een bewoner met een palliatief statuut het remgeld voor de huisarts weg.

Advies aan de huisarts

 1. Ga tijdig met de patiënt en zijn omgeving in overleg om de palliatieve premie aan te vragen. Wanneer te lang gewacht wordt verkleint voor de patiënt de kans om een tweede maal de uitbetaling te bekomen van een tegemoetkoming waar hij recht op heeft.
 2. Noteer in je agenda om na één maand een tweede aanvraag te versturen