user_mobilelogo

Snellere identificatie van palliatieve patiënt mogelijk met nieuwe schaal

Persbericht 20 oktober 2018 Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

We zijn blij met de publicatie vandaag in het Staatsblad van de criteria om een palliatieve patiënt in een vroeger stadium te identificeren, en wel op basis van zijn kwetsbaarheid. Immers: registratie wijst uit dat patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg veel te laat als palliatieve patiënten herkend worden, vaak slechts een week voor overlijden. Zo worden kansen gemist om tijdig aan vroegtijdige zorgplanning te doen en om goede comfortzorg te verstrekken.

Het geheel van criteria dat vandaag gepubliceerd werd, komt overeen met de eerste PICT-schaal, die in een samenwerking tussen de sector en academische wereld werd ontwikkeld. Uit proefprojecten bleek dat dit een gemakkelijk door zorgverleners te hanteren instrument vormt. De eerste vraag binnen dit nieuwe instrument peilt naar de kwetsbaarheid van de patiënt:  "Zou u verwonderd zijn mocht uw patiënt binnen de komende 6 tot 12 maanden sterven?"

Daarmee zal eindelijk afgestapt worden van de wettelijk vastgelegde levensverwachting van maximaal drie maanden die nu nog de voorwaarde is om in aanmerking te komen voor toegang tot palliatieve zorg en voorzieningen. We hopen dat het RIZIV nu snel werk maakt van de modaliteiten om dit instrument daadwerkelijk te kunnen inzetten, om te beginnen: met een terugbetaling van gesprekken vroegtijdige zorgplanning door artsen, zoals voorgesteld door de Federale Evaluatiecel Palliatieve zorg en bekrachtigd door minister De Block.

We zien uit naar de volgende stap: dat onze overheden snel werk maken van de tweede PICT-schaal: voor een getrapte inzet van palliatieve zorg op basis van zorgnoden, zoals unaniem gestemd op 23 juni 2016 (KB 21 juli 2016).

Meer informatie Palliative Care Indicator Tool: instrument voor het identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden :

                  identificatieschaal van een palliatieve patiënt

                  schaal m.b.t. ernst van de zorgnoden