user_mobilelogo

Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand (zorgverlof)

Deze loopbaanonderbreking kan genomen worden door werknemers die voor een gezins- of familielid willen zorgen die aan een zware ziekte lijdt.

Gezinslid:

elke persoon die samenwoont met de werknemer, zonder dat er een juridische band tussen hen hoeft te bestaan

Familielid: bloed- of aanverwante tot de tweede graad: (groot)ouders, (klein)kinderen, (schoon)broers en (schoon)zussen
Aard van de zorg: elke vorm van bijstand: medisch, sociaal, administratief en psychologisch
Aard van het ziek zijn:

iedere ziekte of ingreep die door de behandelende arts als ‘zwaar’ wordt beschouwd en waarbij de arts van oordeel is dat bijstand noodzakelijk is voor het herstel.
Er is dus een attest van de behandelende arts nodig.

De reglementering hangt af van de sector van tewerkstelling en de aanvraag tot deze vorm van loopbaanonderbreking kan door de werkgever geweigerd worden.
De toestemming van de werkgever is dus nodig om van het recht te kunnen genieten. Men kan zich hierover het best informeren bij de personeelsdienst van de onderneming.

Er zijn twee mogelijkheden:

Volledige loopbaanonderbreking:

De totale duur van de schorsing is maximum 12 maanden.
De periodes van volledige onderbreking kunnen enkel opgenomen worden in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden, al dan niet aaneensluitend, tot een maximumtermijn van 12 maanden bereikt is.
Vergoeding:

bij voltijdse tewerkstelling: € 802,52 / maand
bij deeltijdse tewerkstelling: € 802,52 x [aantal onderbroken uren / aantal uren voltijds] (bruto- bedragen dd. 1 juni. 2016)

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking:

De totale duur van deze schorsing bedraagt 24 maanden.
Men kan zijn prestaties minderen met 1/5 tot 1/2 van een voltijdse betrekking. Om de prestaties te minderen met 1/5 moet men voltijds werken. Wil men 1/2 minderen moet men minstens 75% tewerkgesteld zijn.
Deze gedeeltelijke loopbaanonderbreking mag enkel opgenomen worden met periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden

Zowel bij de volledige, als de gedeeltelijke vorm van deze vorm van loopbaanonderbreking is men beschermd tegen ontslag.

Voor meer informatie over o.a. de procedure en de grootte van de uitkering, ga naar http://www.rva.be of download de brochure http://www.rva.be