user_mobilelogo

Mantelzorgerpremie gemeente

Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de thuisverzorgers van zorgbehoevenden, die al dan niet bij de zorgbehoevende inwonen.
De voorwaarden van deze premie zijn in iedere gemeente verschillend, en kunnen variëren van 10,00 euro tot 50,00 euro per maand. Om na te gaan of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitkeert, neem je best contact op met je gemeente, het OCMW van je gemeente of de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.
Je kan ook online nagaan of er in jouw gemeente een mantelzorgpremie is.