user_mobilelogo

Mantelzorgerspremie Provincie Antwerpen

De vijf Vlaamse provincies willen hun mantelzorgers ook een hart onder de riem steken. Elk apart hebben zij voor hen een financiële tegemoetkoming uitgewerkt. Voor de provincie Antwerpen wordt er een toelage toegekend aan de mantelzorger wanneer :

  • de zorgbehoevende ouder is dan 75 jaar
  • de mantelzorger en zorgbehoevende onder hetzelfde dak wonen
  • de zorgbehoevende geen uitkering krijgt van de Vlaamse zorgverzekering,
  • de zorgbehoevende moet het WIGW of OMNIO –statuut bezitten

De toelage bedraagt 450,00 euro per jaar en kan aangevraagd worden bij:

Provincie Antwerpen - Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 b 100
2600 Antwerpen
Tel: 03/240 61 72 of 03/240 61 62