user_mobilelogo

THUISVERVANGEND MILIEU

(woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, voorziening voor personen met een beperking…)

Wegvallen REM- geld huisarts

Bezoeken van de huisarts in de voorziening voor raadpleging en adviezen van de huisarts worden volledig terug betaald door het ziekenfonds. Voor technische verstrekkingen moet er nog REM- geld betaald worden.

De arts moet de adviserend geneesheer informeren via het formulier ‘Voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor de afschaffing van het persoonlijk aandeel voor huisbezoeken en..’
Dit formulier is terug te vinden op de website van het RIZIV en het ziekenfonds: http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_tussenkomst_palliatief_patient.pdf

Het wegvallen van het REM- geld blijft een recht tot de patiënt overlijdt.

OVERZICHTSTABEL

 

  Thuis Thuisvervangend

Ziekenhuis / PE

Palliatief premie X 0 0
Wegvallen REM-geld arts X X 0
wegvallen REM-geld kiné X 0 0
wegvallen REM-geld VPK x 0 0
Palliatief verlof X X X

 

X: patiënt in deze setting heeft recht op tegemoetkoming
0: patiënt in deze setting heeft geen recht op tegemoetkoming

Advies
Voor zeer concrete informatie betreffende modaliteiten, tarieven en terugbetaling van zorgverlening door huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, … aan palliatieve patiënten verwijzen we naar het ziekenfonds waar betrokkene bij aangesloten is.