user_mobilelogo

Tijdskrediet met motief

Indien men langer dan drie maanden palliatieve zorg wil opnemen (zoals voorzien in het zorgverlof) kan men gebruik maken van de mogelijkheid van tijdskrediet met motief. De overheid voorziet dit. Men kan tot maximum 51 maanden gaan maar men moet het elke maand weer aanvragen !

Sinds 01/01/2015 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd. Om de reglementering goed te begrijpen, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen “het recht op tijdskrediet bij de werkgever” en “het recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA tijdens het tijdskrediet”. Dit betekent dat wanneer de werkgever de werknemer toestaat tijdskrediet te nemen, de RVA zelf zal beoordelen of hier ook een vergoeding aan gekoppeld wordt of niet.

Het recht op tijdskrediet kan enkel worden verkregen voor werknemers uit de privésector waar dit is opgenomen in de CAO van de werkgever. De duur kan dus verschillen per onderneming !!

Voor meer informatie over o.a. de procedure en de grootte van de uitkering, ga naar: http://www.rva.be/nl/wijziging-van-de-reglementering-van-het-tijdskrediet