user_mobilelogo
alles over het levenseinde covers voorplat

 

  Tal van deskundigen in palliatieve zorg werkten mee aan dit boek. Zij geven in hun bijdragen op een toegankelijke

  wijze een beeld van het brede palet dat de palliatieve zorg in al haar aspecten vormt.

 

  Het is een uitgave van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en het is beschikbaar op de netwerken.

  Kostprijs : 15 Euro