user_mobilelogo
  cover ook de laatste reis wil je samen bespreken

Een brochure ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

brochure met informatie over vroegtijdige zorgplanning

de brochure is verkrijgbaar op het PNAT. Kostprijs 2 euro

of te downloaden via volgende link

Ook de laatste reis wil je samen bespreken