user_mobilelogo

In 2000 is het PNAT van start gegaan met het organiseren van overlegmomenten met vertegenwoordigers van de voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking uit de regio.
Niet alleen de patiënt vraagt een eigen benadering in een palliatief proces, maar ook de medebewoners én het personeel van de voorziening hebben nood aan ondersteuning.

Vanuit zijn mandaat als verantwoordelijke voor palliatieve zorg en rouwzorg van het GielsBos, heeft Roeland Decraene destijds een extra stimulans gegeven aan het tot stand komen van deze werkgroep.
Ondertussen zijn er in de 22 voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in het arrondissement, contactpersonen die kunnen participeren aan de werkgroep van het PNAT

De werkgroep komt een vijftal keer per jaar samen.

Naast informatie- en ervaringsuitwisseling, worden belangrijke thema’s m.b.t. palliatieve zorg in de sector uitgediept.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • betrokkenheid van ouders/familie in een palliatieve fase
  • spanningsveld professionaliteit/nabij zijn
  • communicatiekanalen

Vanuit de regionale werkgroep wordt deelgenomen aan het provinciaal overleg met de voorzieningen uit de hele provincie Antwerpen (4 netwerken).
Binnen dit overleg, ondersteund door de Stichting Welzijn van de provincie, wordt jaarlijks een vormingsnamiddag uitgewerkt m.b.t. palliatieve zorg voor personen met een verstandelijke beperking.