Deze regionale werkgroep is samengesteld uit kinesitherapeuten uit ziekenhuis, WZC en thuiszorg en werd eind 2000 opgericht. In eerste instantie was het opzet om enerzijds ervaringen uit te wisselen, anderzijds om de thematiek van palliatieve zorg een plaats te geven binnen de beroepsgroep. De regionale werkgroep heeft echter ook het initiatief genomen om naast het provinciale aanbod, ook jaarlijks een vormings- en ontmoetingsmoment te organiseren voor kinesitherapeuten én ergotherapeuten rond palliatieve zorg in de regio.

Samenstelling stuurgroep kiné

Dehouck Linda 

K.N.K. Kinékring Noorderkempen

Gaukema An

WZC De Wending, Turnhout

Kestens Jef

Kinékring Aksis (Mol - Geel)

Moelans Tom

WZC Sint Lucia,  Turnhout

Oom Paul

AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth

Hannes Guy

Coördinator PNAT vzw

Bijeenkomsten

De stuurgroep komt 3 maal per jaar samen.