user_mobilelogo

Deze stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers en een afvaardiging van de thuiszorgequipe Ispahan.
Zij werken aan de verdere uitbouw van de palliatieve zorg ten huize van de patiënt én streven naar de meest optimale inschakeling van de palliatieve thuiszorgequipe hierin.

Samenstelling stuurgroep thuiszorg

dr. Antoon Deckers

huisarts

mevr. Annelies Robrechts

apotheker

mevr. Sabine Vander Mierde

Christelijke mutualiteit vzw

dhr. Leo Van den Bogerd

Familiehulp vzw

dhr. Luc Van Leemput

Wit-Gele Kruis vzw, Antwerpen

dhr. Rudy Cornelis

De Voorzorg vzw

dhr. Walter Van Gool

zelfstandig verpleegkundige

dhr. Gil Peeters

Thuiszorg Kempen vzw

dr. Paul Cornil

Ispahan

dhr. Guy Hannes

coördinator PNAT vzw

Bijeenkomsten

De stuurgroep komt 4 maal per jaar samen.