user_mobilelogo

In deze stuurgroep zetelt uit elk van de vijf ziekenhuizen uit de regio de coördinator en een arts uit het Palliatief Support Team (PST) en een directielid.
Daarnaast zetelt ook de arts en de hoofdverpleegkundige van de Palliatieve Eenheid in deze stuurgroep.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt enerzijds informatie uitgewisseld (o.a. ontwikkeling PST in de ziekenhuizen, resultaten wetenschappelijk onderzoek, …) en worden anderzijds gemeenschappelijke initiatieven ontwikkeld (o.a. ontslagformulier, profiel referentieverpleegkundige, …)

Samenstelling stuurgroep ziekenhuizen

AZ Sint Dimpna vzw, Geel

dr. Hadewijch De Samblanx

mevr. Mieke Gillis

mevr. Karen Berghmans

Heilig Hartziekenhuis vzw, Mol

dr. Tjin Tiong Lim

mevr. An Peeters

mevr. Katleen Cuyvers

AZ Turnhout vzw

mevr. Sofie Mijnendonckx

mevr. Hilde Michiels

dr. Jacques Gielen

AZ Sint Elisabeth vzw, Herentals

dr. Filip Sels

mevr. Kristien Willems

mevr. Liesbeth Luyten

AZ Turnhout vzw, palliatieve eenheid

dhr. Guy Cleymans

Coördinator PNAT vzw

dhr. Guy Hannes

Bijeenkomsten

De stuurgroep komt 4 maal per jaar samen

Contactpersonen voor palliatieve zorg in de ziekenhuizen
(PST-coördinatoren)

AZ Sint Dimpna vzw, Geel

mevr. Karen Berghmans

Heilig Hartziekenhuis vzw, Mol

mevr. An Peeters

AZ Turnhout vzw

mevr. Hilde Michiels

AZ Sint Elisabeth vzw, Herentals

mevr. Kristien Willems

Voor meer informatie over het Palliatieve Support Team” in de ziekenhuizen klik dan hier.