user_mobilelogo

Een werkboek ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Het werkboek is een instrument om zeer jonge kinderen te laten stil staan bij de gevoelens die de ziekte van een geliefd persoon bij hen oproept. Het is tevens een hulpmiddel voor volwassenen om kinderen te ontmoeten in hun beleving.

Het werkboek is verkrijgbaar op het PNAT. Kostprijs 8 euro