user_mobilelogo

Een belangrijke opdracht voor het PNAT is de partners van het netwerk ondersteuning bieden bij het bevorderen van de deskundigheid van hun medewerkers. Diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn in dit kader tot stand gekomen. Inhoudelijk wordt het vormingsbeleid van het PNAT mee gestalte gegeven door de werkgroep “Vorming” waarin de diverse partners van het netwerk vertegenwoordigd zijn. Thomas More Hogeschool en het vormingscentrum van het HIVSET (Hoger Instituut voor Verpleegkunde St Elisabeth Turnhout) zijn de belangrijkste partners in het organiseren van een vast opleidingsaanbod voor zorgverleners uit diverse disciplines. De vormingsavonden per werkjaar zijn een traditie, evenals de organisatie van een tweejaarlijkse studiedag. Maatwerk wordt er geleverd daar waar organisaties die palliatieve zorgen verlenen het netwerk vragen dié vorming aan te bieden die aansluit bij hun concrete behoeften.