user_mobilelogo

Studiedag 27 februari 2016

Levenseindezorg op maat : opdracht en uitdaging voor de arts 

Vormingsprogramma rond vroegtijdige zorgplanning i.s.m. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Domus Medica

Uit onderzoek (KCE) dat peilde bij 900 artsen bleek dat er m.b.t. vroegtijdige zorgplanning (VZP) of levenseindezorg nog werk aan de winkel is. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zette samen met Domus Medica dit programma van basisvorming op, dat sensibiliserend opgevat is en mikt op een grote groep deelnemende artsen.

Volgende items kwamen in deze vorming aan bod :

  • Betekenis van levenseindezorg in de praktijk van de arts; voor wie is VZP bedoeld? Wat is VZP?
  • Het wettelijk kader; begrippenkader (met o.a. verduidelijking van palliatieve sedatie en euthanasie)
  • Hoe spreken over VZP? De meerwaarde van een VZP-traject ook voor de arts.

Met op het programma:

  • dr. Gert Huysmans: ”verwelkoming en inleiding
  • dr. Anne Beyen : "Wat is en voor wie is vroegtijdige zorgplanning"
  • prof. Herman Nys : "Wettelijk kader"
  • dr. Lucas Ceulemans : "Begrippenkader en communicatie"
  • dr. Gert Huysmans : "afsluiting + vragenronde