Ieder jaar richt het PNAT een aantal vormingsavonden in voor een breed publiek.

Volgende vormingsavond :

Donderdag 08 februari 2018: vormingsavond rond vroegtijdige zorgplanning bij dementie

Deze vormingsavond zal doorgaan in het OPZ te Geel

(inschrijven kan vanaf begin januari)

 

Afgelopen vormingsavonden :

Palliatieve zorg bij personen met MS en ALS

Oud en moe van dagen : levensmoeheid bij ouderen

Bang voor de dood ... en voor zoveel meer

Palliatieve zorg bij patiënten met een psychiatrische aandoening

Kijken naar levenseindezorg vanuit een andere cultuur

Symptoomcontrole in de laatste levensfase

Complementaire zorg bij levenseinde : Wat kan aromatherapie bieden … en wat niet?

Levenseindezorg bij chronisch longlijden

Levenseindezorg : over wachten en waken