user_mobilelogo

Donderdag 22 oktober 2015

‘LEVENSEINDEZORG BIJ CHRONISCH LONGLIJDEN’

COPD (chronic obstructive pulmonary desease) of chronisch obstructief longlijden, kent vrijwel altijd een progressief verloop, waarbij de conditie van de patiënt na exacerbaties (plots verergeren van de ziekte) steeds verder verslechtert. Kenmerkend voor COPD is dat de prognose onvoorspelbaar is en dat het zeer moeilijk is om te bepalen wanneer de patiënt als palliatief dient beschouwd te worden.

Op deze vormingsavond zal ingegaan worden op de specifieke eigenschappen van de ziekte op zich om nadien stil te staan bij het bijzondere van levenseindezorg bij patiënten met deze aandoening: de behandeling van de symptomen (zowel de fysieke als de psychologische), maar ook de relatie van de patiënt met hulpverleners en naasten krijgen aandacht.

Plaats

Hivset – Herentalsstraat 70 – 2300 Turnhout

Gastspreker

dr. Maryse Van den Heuvel, longarts, AZ Turnhout