user_mobilelogo

donderdag 28 mei 2015

Veel mensen waken bij ernstig zieke patiënten thuis, in een ziekenhuis of in een woonzorgcentrum. Dat waken tijdens de laatste dagen of levensuren is een zeer intense periode. Mensen maken zich zorgen, ze worstelen met hun emoties en ze hebben een heleboel praktische vragen.
Tijdens deze vorming wordt er dieper ingegaan op het belang van het waken voor zowel de stervende als voor de naasten. Nabij zijn is dan veel meer dan een woord.
Maar het is ook een periode van wachten en soms kan dit wachten lang duren. Hoe worden deze intense dagen beleefd door de familie?
In het O.L.V.- ziekenhuis van Aalst zijn op de diverse campussen ‘waakdozen’ aanwezig. Deze dozen vol materiaal bieden steun aan de familie die blijft waken in het ziekenhuis.
Ook in AZ Turnhout wordt er aandacht besteed aan de periode van waken bij een terminale patiënt en tracht men de familie hierbij ondersteuning te bieden.

spreker:

Erik Verliefde, klinisch psycholoog werkzaam op de palliatieve zorgeenheid OLV Ziekenhuis Campus Asse.
Danny Vervoort en Wendy Van Den Nouwelant, referentieverpleegkundigen palliatieve zorg, AZ Turnhout