user_mobilelogo

Donderdag 5 oktober 2017 : Oud en moe van dagen : levensmoeheid bij ouderen

Wat betekent het om als bejaarde geen perspectief in het leven meer te ervaren en daarom de dood te verkiezen boven het leven? Wat is het lijden van deze mensen en wat maakt het ‘ondraaglijk’? Kunnen wij als hulpverleners dat lijden begrijpen en hoe moet er mee omgegaan worden?

In het Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen in het najaar 2016 een interessant artikel over deze thematiek vanuit de werkgroep Page (palliatieve zorg en geriatrie) van de federatie palliatieve zorg Vlaanderen.

Dr. Anne Beyen, geriater in het Heilig Hartziekenhuis van Tienen en mede-auteur van het artikel, komt deze ingewikkelde en beladen thematiek op deze avond kaderen in een breder geheel . De rol van het individu, maar ook van de omgeving, zorgverlener en de maatschappij worden hierbij onder de loep genomen. Er wordt een aanzet gegeven tot stappenplan om met deze complexe thematiek aan de slag te gaan.

 

  • spreker: Dr. Anne Beyen, geriater H. Hartziekenhuis in Tienen en lid van de werkgroep Page van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

  • duur: 20.00 u. - 22.00 u.

  • plaats: BEMT - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel