user_mobilelogo

Donderdag 29 november 2018: Palliatieve zorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid : specifieke aandachtspunten

Het bieden van palliatieve zorg op maat is steeds opnieuw een uitdaging. Dit geldt zeker bij mensen die naast hun ongeneeslijke aandoening ook nog een psychische kwetsbaarheid bezitten. Het is voor hen van groot belang dat we als hulpverlener voldoende aandacht hebben voor de specifieke factoren die een grote impact kunnen hebben op (de beleving van) hun ziekteproces.

Gezien dr. Ilse Decorte als huisarts enerzijds verbonden is aan de palliatieve thuiszorgequipe Ispahan en anderzijds aan het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel, komt ze geregeld in contact met mensen die zowel een psychiatrische problematiek als een palliatieve diagnose hebben. Op deze vormingsavond zal zij de aandacht vestigen op enkele specifieke aandachtspunten in de omgang met deze groep van patiënten.

 

 

  

Sprekers:

Dr. Ilse Decorte, equipe-arts bij de palliatieve thuiszorgequipe Ispahan en als huisarts o.a. verbonden aan het Openbaar Psychiatrische Zorgcentrum te Geel

 duur: 20.00 u. - 22.00 u.

 

plaatsThomas More Hogeschool - Campus Blairon - Turnhout