user_mobilelogo

Dinsdag 22 mei 2018: Pijn- en symptoomcontrole : back to basics

Binnen palliatieve zorg gaan we voor een holistische benadering bij uitstek. Lichamelijk comfort is een belangrijk uitgangspunt en zeer dikwijls ook nodig als eerste stap om ook met de andere velden aan de slag te gaan. Goede pijn- en symptoomcontrole is dan ook essentieel in palliatieve zorg.

Dr. Stijn Boenders en verpleegkundige Rita Leys komen dagelijks in aanraking met patiënten wiens levenskwaliteit ernstig aangetast wordt door overheersende lichamelijke klachten. Vanuit hun ervaringen hebben ze een grote expertise opgebouwd op vlak van pijn- en symptoomcontrole. Op deze vormingsavond zullen ze beiden enkele bruikbare tips meegeven om hiermee aan de slag te gaan.

  

Sprekers:

Dr. Stijn Boenders, huisarts en equipe-arts bij de palliatieve thuiszorgequipe Ispahan.

Rita Leys, verpleegkundige bij de palliatieve thuiszorgequipe Ispahan.

 duur: 20.00 u. - 22.00 u.

plaatsThomas More Hogeschool - Campus Blairon - Turnhout