user_mobilelogo

Donderdag 3 maart en 28 april 2016 : Symptoomcontrole in de laatste levensdagen

Het is bekend dat palliatieve zorg veel uitgebreider is dan uitsluitend de zorg bij het sterven. Maar deze avond willen we expliciet stilstaan bij de pijn- en symptoomcontrole in de terminale fase.

Bij patiënt, omgeving én hulpverlener kunnen er allerlei (terechte of onterechte) angsten bestaan over complicaties die het sterven moeilijk zouden kunnen maken. In deze lezing willen we aantonen dat er voor de meeste (moeilijke) symptomen gepaste oplossingen bestaan. Maar soms worden we geconfronteerd met symptomen die onbeheersbaar zijn. Deze zogenaamde ‘refractaire’ symptomen kunnen een indicatie vormen voor palliatieve sedatie. Ook hier zal het tijdens deze avond over gaan. Niet de techniek van palliatieve sedatie als zodanig krijgt aandacht, wel de omstandigheden die eraan vooraf kunnen gaan.te bieden.

  • spreker: Dr. Lucas Ceulemans, huisarts en equipearts Palliatief Netwerk Mechelen.
  • duur: 20.00 u. - 22.00 u.
  • plaats:  (03/03/2016) Trainingscentrum BEMT, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel ; (28/04/2016) OPZ, dr. Sanodreef 4, 2440 Geel